IRANIAN POLISH COOPERATION BUSINESS CENTER - IRAŃSKO-POLSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ IPCWG

irańsko-polskie centrum współpracy gospodarczej

IPCWG - TWÓJ PARTNER W IRANIE:

Każdy kto prowadził działania operacyjne za granicą wie, że każda zagraniczna filia musi posiadać duży stopień samodzielności operacyjnej oraz możliwość kontrolowania wspólnej strategii marketingowej, która powinna być całkowicie podporządkowana centrali w Polsce, biorąc pod uwagę przynajmniej trzy wymiary operacyjne: marketingowy, kulturowy oraz finansowy.


1. Marketing:
Wejście na rynek Iranu i krajów sąsiednich oznacza budowanie marki od zera. Mamy tu do dyspozycji wiele narzędzi: reklamę (prasową, internetową, radiową, telewizyjną, outdoorową), marketing (szeptany, wirusowy, wsparcie sprzedaży w punktach handlowych czyli tzw. shopper marketing, niestandardowe strategie reklamowe, dystrybucji produktów i wiele innych narzędzi),  Public Relations (obecność w mediach, eventy, udział w targach, kampanie społeczne, akcje samplingowe, czyli dystrybucja darmowych próbek produktu i wiele innych form).

Każde z tych narzędzi ma swoją specyfikę i może okazać się pomocne, ale również każde z tych działań wymaga dokładnego przemyślenia i planowania. Konieczne jest dostosowanie ich do lokalnych potrzeb i preferencji, dlatego też, jeśli firma nie dysponuje własnym działem marketingowym, warto postarać się o wsparcie agencji marketingowej/PR, która zna specyfikę danego rynku. Jeśli natomiast firma taki dział już posiada, w zespole powinna znaleźć się przynajmniej jedna osoba doskonale znająca interesujący nas rynek. Musimy też pamiętać, że marki nie buduje się w tydzień i nie zrobi się tego za kilka tysięcy złotych. Jest to proces trudny, kosztowny i bardzo czasochłonny.

 

2. Kultura:
Rynek Iranu to nowi odbiorcy, nowa kultura, nowe zwyczaje, nowe poglądy i upodobania. Wszystko to, co chcemy zaprezentować na tym ogromnym rynku, powinno być dostosowane do tych elementów. Pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jest tłumaczenie wszystkich dokumentów i materiałów promocyjnych. Do odbiorcy zawsze najszybciej i najskuteczniej trafi komunikat w jego ojczystym języku w tym przypadku języku farsi. Podstawa to oczywiście strona internetowa przetłumaczona na dany język – zarówno opisy produktów, jak i regulamin zakupów, czy też inne informacje powinny być przetłumaczone w pełni profesjonalnie. Nie możemy sobie pozwolić, by wyręczył nas w tym elektroniczny translator lub osoba znająca język na poziomie podstawowym. Warto zlecić to zadanie firmie zajmującej się tłumaczeniami lub doświadczonemu tłumaczowi. Przyszli klienci powinni bowiem mieć możliwość skorzystania także z obsługi klienta w ich własnym języku (przynajmniej w formie e-mailowej, choć wskazana będzie także forma telefoniczna). Aby tłumaczenie było w pełni skuteczne i bezpieczne.

 

3. Finanse:
Każdy, nawet najdrobniejszy aspekt wejścia na nowy rynek wymaga odpowiedniego budżetu, czasem bardzo wysokiego sięgającego dziesiątek, a czasem nawet setek tysięcy złotych. Największego wkładu finansowego wymaga przygotowanie strategii marketingowej i stworzenie nowego oddziału. Konieczne jest zatrudnienie pracowników odpowiadających za obsługę klientów na nowym rynku i budowanie sprzedaży. Konieczne jest również opracowanie strategii promocyjnej i strategii rozwoju eksportu.

Podejmując współpracę z naszym Centrum omijasz większość tych aspektów, gdyż w nasz wspólny zespół jest po to aby je rozwiązać razem.

 

Cel:celem wspólnym jest skuteczne wprowadzenie produktu/usługi na rynek Iranu i uzyskanie odpowiedniego zysku. Cel ten osiągamy poprzez następujące formy działania:

 

1.Eksport pośredni: zakłada nasze wyłączne pośrednictwo na rynku Iranu gwarantując stosunkowo niewielkie koszty wejścia i niskie ryzyko finansowe. Firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych, bo wszelkie trudności spadają na pośrednika w tym na IPCWG.


2.Eksport bezpośredni z Polski: tu powstaje konieczność powołania własnej komórki ds. działalności operacyjnej, która będzie odpowiedzialna za badanie, penetrację rynków zagranicznych, nawiązywanie kontaktów, ofertowanie, negocjowanie, kontraktowanie, przeprowadzanie transakcji. Mimo że działalność operacyjna firmy wykonywana jest w kraju, niezbędne będą wyjazdy zagraniczne do Iranu. Działanie Centrum ogranicza się tu do wyszukiwania i selekcjonowania odpowiednich wspólnie uzgodnionych partnerów docelowych aż do skutecznego osiągnięcia celu.
 

3.Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego: Centrum pełni tu rolę agenta. Jest to celowe kiedy nie chcemy głębiej wejść w sieć dystrybucyjną danego rynku zagranicznego. Największą korzyścią takiej współpracy jest to że agent zna miejscowe zwyczaje, język, posiada kontakty z lokalnymi firmami i znajomość rynku. Musi on jednak zaznajomić się ze strategią firmy i produktu.

W naszym przypadku będziemy prosić o rozważenie możliwości udzielania nam koncesji na wyłączność.

 

4.Eksport bezpośredni przez własne biuro przedstawicielskie za granicą. Jest to formuła w której podpisujemy umowę na okres jednego roku 12 miesięcy i przez ten okres przygotowujemy rynek z organizacją własnego biura w Iranie pomagając w zatrudnieniu w Iranie Waszego pracownika lub i zatrudnienie osoby miejscowej, firmy miejscowej specjalizującej się w danej działalności, czy też założenie miejscowej spółki zarządzanej przez osobę przysłaną z kraju, ale zatrudniającą osoby miejscowe.

Zasady współpracy:
Celem osiągnięcia najkorzystniejszych wspólnych efektów biznesowych oferujemy 3 programy startowe na poziomach czasowych
3, 6 i 12 miesięcznych a następnie przejście na jeden z indywidualnych formatów eksportu pośredniego, eksportu pośredniego z kraju, eksportu bezpośredniego z kraju realizowanego przez agenta zagranicznego lub eksportu bezpośredniego przez Wasze biuro w Iranie. Zasadą przystąpienia do IPCWG jest podpisanie indywidualnej agencyjnej umowy dwustronnej, której draft przesyłamy po kontakcie z nami na adres: biuro@scc.org.pl


Umowy podpisujemy na 3 poziomach czasowych:
1. Poziom A
3 miesiące: opłata wstępna równowartość: 4260 Euro netto.
W tym wariancie gwarantujemy: wyszukanie odpowiednich do podanych parametrów biznesowych partnerów irańskich, a następnie proponujemy przejście na jeden z indywidualnych formatów eksportu pośredniego, eksportu pośredniego z kraju, eksportu bezpośredniego

z kraju realizowanego przez agenta zagranicznego lub eksportu bezpośredniego przez Wasze biuro w Iranie według sytuacji indywidualnej w chwili zakończenia programu.

2. Poziom B: 6 miesięcy: opłata równowartość: 6800 Euro netto.
W tym wariancie gwarantujemy: wyszukanie odpowiednich do podanych parametrów biznesowych partnerów irańskich, a następnie proponujemy przejście na jeden z indywidualnych formatów eksportu pośredniego, eksportu pośredniego z kraju, eksportu bezpośredniego

z kraju realizowanego przez agenta zagranicznego lub eksportu bezpośredniego przez Wasze biuro w Iranie według sytuacji indywidualnej w chwili zakończenia programu.

3. Poziom C:
12 miesięcy: opłata równowartość: 10600 Euro netto. 

 W tym wariancie gwarantujemy: wyszukanie odpowiednich do podanych parametrów biznesowych partnerów irańskich, a następnie proponujemy przejście na jeden z indywidualnych formatów eksportu pośredniego, eksportu pośredniego z kraju, eksportu bezpośredniego

z kraju realizowanego przez agenta zagranicznego lub eksportu bezpośredniego przez Wasze biuro w Iranie według sytuacji indywidualnej w
chwili zakończenia programu.

UWAGA!  WSZYSCY UCZESTNICY MISJI SPECJALNEJ DO IRANU NA OTWARCIE IRAŃSKO POLSKIEGO CENTRUM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ MAJĄ ZAGWARANTOWANY BEZPŁATNY UDZIAŁ W 3 MIESIĘCZNYM POZIOMIE NA ATRAKCYJNYCH ZASADACH UMÓW AGENCYJNYCH SZCZEGÓŁY MISJI NA UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM>>>>>