BAKU:
19 - 22 lutego 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Azerbejdżan zwany już od kilkunastu lat Drugim Kuwejtem stał się w ostatnim czasie decydującym graczem w całym obszarze Basenu Kaspijskiego dzięki temu, że Unia Europejska podpisała z tym krajem Umowę o Strategicznym Partnerstwie . Firmy polskie mają więc szansę wejść nie tylko na bogaty już rynek Azerbejdżanu ale też na sąsiednie rynki Turkmenistanu czy Iranu północnego, zamieszkiwanego w większości przez Azerów. Silnymi aktywami Azerbejdżanu jest trwała i długoletnia współpraca gospodarcza z Kazachstanem i Uzbekistanem jak również z Federacją Rosyjską i z Turcją. Firmy Polskie łatwo nawiązują kontakty z Azerami, gdyż Polska jest tutaj bardzo lubiana i popularna.
Zapraszamy do udziału wszystkie firmy polskie dla których zaprosimy odpowiednich partnerów biznesowych, na podstawie indywidualnych wskazań zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM dzięk czemu unikniemy przypadkowych spotkań i tym samym straty czasu.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do azerbejdŻanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO AZERBEJDŻANU/BAKU
BAKU - AZERBEJDŻAN: 19 - 22 luty 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. Biuro Promocji Firm Polskich Baku - Azerbejdżan
1.2. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.3. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
1.4. Azerbaijan Business Center

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – niedziela 19 luty 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Baku.

 

Dzień drugi – poniedziałek 20 luty 2023
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczyste otwarcie spotkań.
- Rozmowy bezpośrednie B2B z partnerami azerskimi
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci – wtorek 21 luty 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie spotkań B2B Spotkania robocze B2B z partnerami azerskimi.
- Zwiedzanie Baku.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień czwarty – środa 22 luty 2023
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
27 stycznia 2023 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa -  Baku - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Baku (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Baku (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm azerskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Azerbejdżanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Azerbejdżanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Baku (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
Ł. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
M. Organizacja wiz do Azerbejdżanu w przypadku konieczności (Wariant A i B).
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami azerskimi (Wariant A i B).
O. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.982,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.291,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne w Polsce i w Azerbejdżanie: 1380EUR/osoby
Przeloty: około 920EUR/osoby
Hotele i transfery: 400EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 282EUR/osobę.

 

Wariant B: (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.262,00EUR + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 EUR + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 282EUR/osobę.

 

 

UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w kosztach uczestnictwa w wysokości 10% w przypadku wyboru finansowania w wariancie
Astart *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 27 stycznia 2023.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do  10 luty 2023roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.***

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 stycznia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 3 luty 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 luty 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Azerbejdżanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk