BATUMI - TBILISI - BAKU:
24 - 30 września 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Azerbejdżan zwany już od kilkunastu lat Drugim Kuwejtem stał się w ostatnim czasie decydującym graczem w całym obszarze Basenu Kaspijskiego dzięki temu, że Unia Europejska podpisała z tym krajem Umowę o Strategicznym Partnerstwie . Firmy polskie mają więc szansę wejść nie tylko na bogaty już rynek Azerbejdżanu ale też na sąsiednie rynki Turkmenistanu czy Iranu północnego, zamieszkiwanego w większości przez Azerów. Silnymi aktywami Azerbejdżanu jest trwała i długoletnia współpraca gospodarcza z Kazachstanem i Uzbekistanem jak również z Federacją Rosyjską i z Turcją. Gruzja natomiast to bardzo interesujący rynek pod względem kontaktów regionalnych,  gdzie realizowane są liczne projekty wspólnie z Azerbejdżanem właśnie. Zapraszamy serdecznie go udziału.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do gruzji i do azerbejdżanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO GRUZJI I DO AZERBEJDŻANU
Batumi - Tbilisi-Baku: 24 - 30 września 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Batumi.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Tbilisi.
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa Baku.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – niedziela 24 września 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Tbilisi.
- Lądowanie, odprawa, transfer do Batumi, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi – poniedziałek 25 września 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami gruzińskim w Batumi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Batumi.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.
 

Dzień trzeci – wtorek 26 września 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer do Tbilisi.
- Zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – środa 27 września 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami gruzińskimi w Tbilisi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Tbilisi.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty – czwartek 28 września 2023
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Baku.
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty – piątek 29 września 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami azerskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Baku.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień siódmy – sobota 30 września 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 sierpnia 2023 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tbilisi , Tbilisi - Baku i Baku - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Batumi, Tbilisi oraz w Baku (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Batumi, Tbilisi oraz w Baku (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm gruzińskich i azerbejdżańskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Gruzji i Azerbejdżanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Gruzji i Azerbejdżanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Batumi, Tbilisi oraz Baku (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Gruzji i do Azerbejdżanu w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami gruzińskimi i azerbejdżańskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.860,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.930,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Przeloty: około 1200EUR/osoby
Hotele i transfery: 1000EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 680EUR/osobę.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.660,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 830,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 680EUR/osobę.

 

PROMOCJA DO DNIA 14 LIPCA 2023:
UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości:
25% dla zgłoszeń przesłanych do dnia 31 Maja 2023 roku
20% dla zgłoszeń przesłanych do dnia 16 Czerwca 2023 roku
15% dla zgłoszeń przesłanych do dnia 30 Czerwca 2023 roku
10% dla zgłoszeń przesłanych do dnia 14 Lipca 2023 roku
w przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC
a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 sierpnia 2023.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 15 września 2023roku. 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 8 września 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 września 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 września 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Gruzji i do Azerbejdżanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie OWU.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub OWU będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk