TEHERAN:
25 - 28 października 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Po utworzeniu przez USA, UK i Australię bloku AUKUS, zniesienie sankcji nałożonych na Iran może być w najbliższym czasie odłożone na termin nieokreślony. Jednak w sytuacji tworzenia nowego sojuszu w  Duszanbe pomiędzy Chinami, Rosją, Pakistanem i Iranem, Unia Europejska znalazła się pośrodku nowo tworzonych "bloków" co powoduje, że rynki Azji stają przed nami szeroko otwarte. Zapraszamy więc Państwa do udziału w misji gospodarczej firm polskich do Iranu, który jest nadal jednym z siedmiu najbardziej perspektywicznych krajów dla Polski i ma już wypracowane  instrumenty finansowe, dzięki którym odnalazł swoje miejsce w nowej architekturze geopolitycznej na gospodarczej mapie Świata. Firmy irańskie są jednak bardzo nieufne w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych, które można nawiązać przeważnie w spotkaniach bezpośrednich, czemu służy  ta misja gospodarcza,  Zapraszamy do udziału. 
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
Misji gospodarczej do Iranu 25-28 października 2021

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
Teheran: 25 - 28 października 2021    
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Teheranie - Alborz.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - poniedziałek 25 października 2021
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

 

Dzień drugi - wtorek 26 października 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami irańskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Teheranu.
- Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi.

Dzień trzeci - środa 27 października 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów z partnerami irańskimi - rozmowy indywidualne.
- Kolacja pożegnalna z zaproszonymi gośćmi.


Dzień czwarty - czwartek 28 października 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.
Dla chętnych możliwość przedłużenia pobytu o dowolną ilość dni (wycena po ustaleniu szczegółów).


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

24 września 2021 lub do wyczerpania miejsc.

 
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW w tym covidowe 100tys. Euro. (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.300,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach:
równych równowartości: 1150,00 Euro + 23%VAT.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):

Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 960,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 480,00 Euro  + 23%VAT każda.


* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.
**Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji do Iranu odbywa się poprzez wysłanie skanu wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 24 września 2021.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy (skan opieczętowanego i podpisanego zgłoszenia) na adres organizatora:  biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna na podstawie faktury VAT w terminie do 8 października 2021 roku.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 11 października 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 października 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 października 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.


 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk