Tebriz - Teheran:
18 - 24 czerwca 2022
Misja gospodarcza firm polskich do Iranu kierowana  jest do wszystkich firm polskich z branży Przemysłu Stalowego, Górnictwa Metali  i Przemysłu Metalurgicznego oraz Wyposażenia i Sprzętu przy okazji Międzynarodowych Targów METAFOUND 2022.