Teheran - Isfahan:
8 - 14 czerwca 2024
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Iran to już drugi po Arabii Saudyjskiej kraj Zatoki Perskiej, którego znaczenie rośnie rok do roku z powodu geopolitycznych zmian. 
Polska w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej jest tu postrzegana niezwykle wysoko a firmy polskie mają właśnie tutaj największe szans na współpracę gdyż firmy irańskie chętnie nawiązują kontakty biznesowe z naszymi przedsiębiorcami co w obecnych czasach daje dodatkowe możliwości logistyczne. Iran bowiem niebędący krajem arabskim ma doskonałe relacje z rynkami 400 milionowego sąsiedztwa z Pakistanem i innymi rynkami, które są dla nas trudne i pełne prawnych pułapek. Sankcje z którymi Iran sobie doskonale radzi nie stanowią już teraz problemów i coraz więcej firm z Unii Europejskiej wraca tu na stałe. Zapraszamy do udziału w misji wszystkie firmy polskie gdyż właśnie teraz
w czasach globalnego przesilenia kontakty z Iranem nabierają znaczenia strategicznego w każdej tak naprawdę branży.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do Iranu   8 - 14 CZERWCA 2024

 MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
Teheran - Isfahan: 8 - 14 Czerwca 2024

ORGANIZATORZY:
1.1. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Iran, SWP-I
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
1.2. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
e-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.3. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.4. IPJCC  przy Teherańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Teheran, Iran.
1.5. Isfahańska Izba Przemysłowo-Handlowa w Isfahanie.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – sobota 8 Czerwca 2024
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi – niedziela 9 Czerwca 2024
- Lądowanie w Teheranie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci – poniedziałek 10 Czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczyste otwarcie spotkań B2B z władzami Izby w Teheranie.
- Spotkania biznesowe B2B z zaproszonymi partnerami irańskimi w Teherańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
- Rozmowy indywidualne B2B.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi GALA DINER.

 

Dzień czwarty – wtorek  11 Czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Rozmowy indywidualne z partnerami irańskimi - dokończenie rozmów.
- Check oput oraz transfer na lotnisko krajowe w Teheranie.
- Przelot do Isfahanu.
- Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień piąty – środa 12 Czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie spotkań w Isfahańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
- Rozmowy B2B z partnetami irańskimi.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty – czwartek 13 Czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Isfahanu.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień siódmy – piątek 14 Czerwca 2024
- Transfer na lotnisko przelot do Teheranu.
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
10 Maja 2024 lub do wyczerpania miejsc.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE (DWA WARIANTY DO WYBORU):
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Isfahan - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie do spotkań firm irańskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu i Isfahanu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.840,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.920,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 1280EUR/osoby
Przeloty: około 1200EUR/osoby
Hotele i transfery: 600EUR/osoby
Sala z cateringiem, tłumacze, kolacje, ubezpieczenia i inne: 760EUR/osobę.
 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.560,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 780,00 Euro + 23%VAT każda.


UWAGA! PROMOCJA NOWOROCZNA 2024:
UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% w przypadku wyboru opcji  Astart.
*** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa
co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do 10 Maja  2024.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 29 maja 2024roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 29 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk