Teheran:
6 - 10 lutego 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej firm polskich do Iranu, którą organizujemy wspólnie z naszym irańskim partnerem Iran and Poland Joint Chamber of Commerce organizacji o zasięgu ogólno-irańskim na poziomie rządowym. Jak już niektórym wiadomo, Iranem zajmujemy się w sposób strategiczny i kompleksowy, gdyż jest to jeden z niewielu krajów o tak wysokim potencjale dla firm polskich i europejskich. Zapraszamy do stałej współpracy wszystkie firmy polskie mające w swoich planach stałą współpracę z krajem, który ma największy potencjał zarówno surowcowy, lokalizacyjno-komunikacyjny i demograficzny w tym strategicznym rejonie Świata pomiędzy Zachodem a Wschodem. Każdej polskiej firmie gwarantujemy odpowiedniego partnera do współpracy gospodarczej lub naukowej. Weź udział w misji i rozpocznij swoją przygodę w kraju, który daje nieograniczone perspektywy wspólnego rozwoju oraz bezpieczeństwo transakcyjne pod każdym względem.  Zapraszamy też do udziału w Polskich Targach w Iranie - szczegóły tutaj
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Iranu:  Teheran 6 - 10 luty 2022

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
TEHERAN: 6 - 10 LUTY 2022
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
1.3. Iran and Poland Joint Chamber of Commerce, Teheran, Iran.
1.4. Teherańska Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – niedziela 6 luty 2022
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi – poniedziałek 7 luty 2022
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci – wtorek 8 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania robocze B2B z partnerami irańskimi w Teherańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – środa 9 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie spotkań w trybie indywidualnym.
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty – czwartek 10 luty 2022
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
17 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***

 

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.598,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.299,00 Euro + 23%VAT każda.

 

PROMOCJA: do dnia: 26 listopada br. zaliczka tylko 20% - dopłata do 50%  do 31 grudnia 2021r.

 

 

Wariant B: (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro + 23%VAT każda.

 

 

PROMOCJA: do dnia: 26 listopada br. zaliczka tylko 20% -  dopłata do 50% do 31 grudnia 2021r.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

*** Z uwagi na obecną sytuację covidową oraz liczne prośby ze strony firm polskich o umożliwienie maksymalnego obniżenia całkowitych kosztów uczestnictwa w misji informujemy, że jest możliwość ich redukcji aż o 10% w przypadku fakturowania usługi przez naszego równoważnego partnera organizacyjnego Astart Ltd. London UK, z którym realizujemy wszystkie punkty programu niniejszej misji. Całkowite koszty pełnego uczestnictwa w niniejszej misji będą wtedy też pomniejszone  o VAT. Płatność jest wykonywana na podstawie Invoice  w złotych polskich na warunkach ogólnych p.4.2.  Prosimy o wybranie odpowiedniego dla siebie wyboru fakturowania zamieszczonego na końcu formularza zgłoszeniowego i możecie wtedy obniżyć koszty uczestnictwa nie tracąc nic.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 17 grudnia 2021.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 14 stycznia 2022roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.***

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 21 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk