Wtorek 16 listopada 2021 godz.11.00:
16 - 16 listopada 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Kataru w Polsce nikomu przedstawiać nie trzeba. Wszyscy bowiem wiedzą, że ten mały ale bardzo bogaty i wpływowy kraj, stwarza niebywałe możliwości współpracy, gdyż aktywność biznesu katarskiego obecna jest na całym Świecie. Jak trudno jest jednak nawiązać kontakty z firmami katarskimi, wiedzą wszyscy, którzy tego próbowali. Katarczycy są ludźmi bardzo bogatymi i niczego nie potrzebują. Można do nich jednak dotrzeć za pomocą Katarskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Doha - stolicy Kataru.

Zapraszamy serdecznie wszystkie firmy polskie do udziału w Polsko-Katarskich wielobranżowych spotkaniach B2B Online, dzięki którym nie ruszając się ze swojego biura,  Twoja firma ma szansę na nawiązanie lub poszerzenie swoich kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z bogatego Kataru zaproszonych do spotkań, do każdego polskiego uczestnika indywidualnie, na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.  Zapraszamy serdecznie do udziału .
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-katarskich spotkań B2B online

POLSKO - KATARSKIE SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE:
Worek 16 listopdada 2021 godz: 11.00 do zakończenia spotkań.
ORGANIZATOR:
1.1.0. SCC Silesia Chamber of Commerce
EU - PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax: +48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2.0. Katarska Izba Handlowo-Przemysłowa w Doha.

 
2.0.0. PROGRAM SPOTKANIA B2B ONLINE:
Wtorek 16 listopada 2021
10.30. Techniczne przygotowania do spotkań B2B Online.
11.00. Uroczyste otwarcie spotkania - słowo wstepne.
11.15. Rozpoczęcie spotkań - czas trwania - do ich zakończenia.
Około 12.30. Zakończenie i podsumowanie.

 

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
15 PAŹDZIERNIKA 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.
 
4.0.0. KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.0. OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Zaprosznie do spotkań firm katarskich na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
B. Przeprowadzene spotkań B2B Online ze stroną katarską.
C. Językiem spotań B2B Online jest język angielski lub arabski.
D. Konsultacje na temat rynku katarskiego.
E. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
F. Pomoc w rozmowach z partnerami katarskimi.
 

4.2.0. WARUNKI FINANSOWE
Pełne uczestnictwo jednej firmy: równowartość: 260 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@sc.org.pl  w terminie do dnia: 15 października 2021.
5.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
5.3.0. Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl 


6.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.4 i p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie