KAZACHSTAN ZAKOŃCZENIE NABORU:
5 - 5 listopada 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Kazachstan to jeden z najważniejszych krajów na biznesowej mapie współczesnego Świata również dla firm polskich z powodu swojego położenia na Nowym Jedwabnym Szlaku oraz kluczowego znaczenia strategicznym regionie Azji Centralnej.

Dzięki swojemu strategicznemu położeniu na biznesowej mapie Świata jest to miejsce perspektywiczne dla firm polskich tak naprawdę każdej branży tym bardziej, że kraj ten stawia ostatnio na nowe technologie i skutecznie je rozwija. Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B Online wszystkie firmy polskie, osoby i organizacje nie mające jeszcze partnera w tym obszarze Świata. Każdemu uczestnikowi polsko-kazachskich spotkań B2B Online gwarantujemy partnerów biznesowych  zaproszonych według wskazań indywidualnych zawartych w wyżej zamieszczonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

Spotkania B2B Online
to obecnie najskuteczniejsze narzędzie w biznesie, gdyż dzięki specjalnie skonfigurowanej platformie Zoom, każda uczestnicząca w nich firma ma możliwość odbycia indywidualnych rozmów biznesowych gwarantujących bezpieczeństwo i dyskrecję z dowolnego miejsca w którym jest dobrej jakości Internet.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-kazachskich spotkań b2b online

POLSKO - KAZACHSKIE INDYWIDUALNE SPOTKANIA BIZNESOWE B2B ONLINE:
DO WYBORU STANDARD lub PREMIUM - termin sesji do wspólnego uzgodnienia.
ORGANIZATOR:
1.1.0. SCC Silesia Chamber of Commerce
EU - PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax: +48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2.0. Izby Handlowo-Przemysłowe w Nursultan, Almaty i Karaganddzie
 
2.0.0. ORGANIZACJA SPOTKANIA B2B ONLINE:
Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia spotkania B2B Online pomiędzy zgłoszonym Uczestnikiem
a firmami kazachskimi, przygotowanymi na podstawie danych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ustaleń dodatkowych.

2.1.0. Organizator przeprowadzi spotkania B2B Online na rzecz Uczestnika w jednym z dwóch wariantów do wyboru:

2.1.1.STANDARD:
Międzynarodowe spotkania B2B Online w wariancie Standard odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 3 do maksymalnie 6 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

2.1.2.PREMIUM:
Międzynarodowe spotkanie B2B Online w wariancie Premium odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 2 do maksymalnie 4 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

 

 

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
5 LISTOPADA 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.0. KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.0. OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Przeprowadzenie kompleksowych prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym (Wariant Standard i Premium).
B. Wyłonienie w wyniku prac marketingowych firm kazachskich odpowiadających wymaganiom podanym przez Uczestnika (Wariant Standard i Premium).
C. Opracowanie i dostarczenie listy firm przygotowanych do spotkań B2B online przed ustalonym terminem spotkania (Wariant Standard i Premium).
D. Organizacja i przeprowadzenie spotkań B2B Online w ustalonym z Uczestnikiem terminie (Wariant Standard i Premium).
E. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant Standard i Premium).
F. Materiały informacyjne i kody dostępowe (Wariant Standard i Premium).
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami kazachskimi (Wariant Standard i Premium).
H. Konsultacje na temat rynku Kazachstanu (Wariant Standard i Premium).
I. Językiem spotkań jest język rosyjski lub angielski (Wariant Standard i Premium).
J. Tłumacz do dyspozycji podczas spotkań B2B Online (Wariant Premium)
 

4.2.0. WARUNKI FINANSOWE

WARIANT STANDARD: równowartość: 480 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

 

WARIANT PREMIUM:  równowartość: 840 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT w dwóch równych ratach wynoszących równowartość 420 Euro netto na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w następujący sposób:
Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Druga rata płatna do 7 dni po zakończeniu i rozliczeniu spotkań B2B Online.

 

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

 

5.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@sc.org.pl  w terminie do dnia: 5 LISTOPADA 2021.
5.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl 

6.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.4 i p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

 


Wybieram Wariant:     Standard  X       Premium  X       Uwaga: Prosimy o zakreślenie wybranego wariantu.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie