Taszkent - Almaty - Astana:
19 - 26 maja 2024
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Dlaczego Kazachstan i Uzbekistan:

- Kazachstan, dzięki swoim ogromnym złożom ropy naftowej w ostatnich dwudziestu ponad latach przeobraził się w drugi Kuwejt, jak również w Regionalne Centrum Biznesowe, z czego korzysta wiele firm zachodnich, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej,
- Kazachskie firmy handlowe, logistyczne i transportowe operują we wszystkich krajach od Turcji poprzez całą Azję Centralną po Chiny
z którymi kraj ten posiada coraz bliższe relacje jak i tradycyjnie z pobliską Federacją Rosyjską. Firmy polskie są tu dobrze widziane i lubiane.
- Doskonała znajomość realiów biznesowych, języka rosyjskiego i angielskiego jak również silne logo Kazachstanu we wszystkich krajach sąsiednich a co najważniejsze Komisji Europejskiej jest faktem, który przekłada się na możliwości biznesowe w każdej tak naprawdę branży.
Uzbekistan z kolei na doskonały łagodny klimat stał się miejscem lokowania inwestycji w przemyśle spożywczym a z powodów logistycznych
lokują się tutaj firmy z całego Świata w tym z Europy.  Zapraszamy do udziału wszystkie polskie firmy poszukujące dla siebie miejsca w Azji.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji polskich FIRM Do Kazachstanu i Uzbekistanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU I UZBEKISTANU
Taszkent - Almaty - Astana: 19 - 26 MAJA 2024


ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa Taszkencie.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa Almaty.
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa Astana.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – niedziela 19 maja 2024
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie
- Przelot do Taszkentu via Stambuł.

 

Dzień drugi – poniedziałek 20 maja 2024
- Lądowanie uczestników w Taszkencie, transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny.
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami uzbeckimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Taszkentu.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – wtorek 21 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Almaty
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – środa 22 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Almaty.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty – czwartek 23 maja  2024
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Przelot z Almaty do Astany.
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty – piątek 24 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Zwiedzanie Astany.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień siódmy – sobota 25 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Czas wolny na zakupy.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień ósmy – niedziela 26 maja 2024
- Przelot do Polski via Stambuł.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
19 kwietnia 2024 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Taszkent - Almaty - Astana - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Taszkencie, Almaty i Astanie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Taszkencie, Almaty i Astanie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm uzbeckich i kazachskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Kazachstanu i Uzbekistanu (Wariant A i B) .
H. Śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Kazachstanie i Uzbekistanie w ramach realizowanego programu (Wariant A i B).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B)
L. Zwiedzanie Taszkentu, Almaty i Astany (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Kazachstanu i Uzbekistanu w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami kazachskimi i uzbeckimi (Wariant A i B).
R. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.898,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.949,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 680EUR/osoby
Przeloty: około 1200EUR/osoby
Hotele i transfery: 1069EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 849EUR/osobę.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.860,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 930,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sale z kateringiem, tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 880EUR/osobę.


UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% kosztów całkowitych uczestnictwa przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart  *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 19 kwietnia 2024.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 9 maja 2024roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 kwietnia 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 3 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Kazachstanu i Uzbekistanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji  

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk