TRYPOLIS - MISURATA:
19 - 24 listopada 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Zapraszamy do udziału w specjalnej Misji Gospodarczej Firm Polskich do Libii, największego producenta ropy naftowej w Afryce Północnej i strategicznego Partnera Unii Europejskiej.  W trakcie trwania naszej misji odbędziemy spotkania biznesowe z firmami libijskimi w stolicy Libii
Trypolisie oraz w głównym ośrodku przemysłowym oraz największym porcie przeładunkowym Misuracie. Libia poza wydobyciem i sprzedażą ropy naftowej nie ma żadnej znaczącej produkcji i dlatego wszystkie towary są tu sprowadzane przede wszystkim z Europy.
Z uwagi na fakt, że kraj ten był w długiej izolacji po uwolnieniu możliwości sprzedaży ropy naftowej, której wydobycie w tej chwili wynosi
1 milion baryłek dziennie nastąpił boom gospodarczy powodujący wzrastające zapotrzebowanie na materiały budowlane, wykończeniowe i wyposażeniowe jak również meble. Wzrasta również zapotrzebowanie na artykuły spożywcze i przemysłowe oraz artykuły użytkowe.
Poza wymienionymi istnieje ciągłe zapotrzebowanie na produkty związane z przemysłem wydobywczym ropy naftowej i jej transportem jak również dostawcami dla energetyki w tym odnawialnej. Zapraszamy więc wszystkie firmy polskie do udziału, gdyż dla każdego uczestnika przygotujemy partnerów do współpracy gospodarczej na podstawie wskazań zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do libii

MISJA FIRM POLSKICH DO LIBII
TRYPOLIS-MISURATA: 19-24 LISTOPADA 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808 lub 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl www.scc.org.pl
1.2. Tripoli Chamber of Commerce Industry & Agriculture 
1.3. Misurata Chamber of Commerce and Industry
1.4. Astart Ltd. Londyn, UK. Współorganizator oraz nasz operator finansowy.
1.5. Pełne wsparcie Ambasady Libii w Warszawie oraz libijskich organizacji biznesowych.
 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – Niedziela 19 listopada 2023
- Przelot oraz transfer uczestników Misji do Trypolisu, zakwaterowanie w hotelu.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi – Poniedziałek 20 listopada 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i rozmowy B2B z zaproszonymi firmami libijskimi w Izbie Trypolitańskiej
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – Wtorek  21 listopada 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Rozmowy B2B w trybie indywidualnym -dokończenie rozmów.
- Transfer do Misuraty 
- Zakwaterowanie w hotelu.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – Środa 22 listopada 2023
- Śniadanie w hotelu.

- Oficjalne otwarcie i rozmowy B2B z zaproszonymi firmami libijskimi w Izbie Misurackiej
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień piąty - czwartek 23 listopada 2023
- Śniadanie w hotelu.

- Dokończenie rozmów z partnerami libijskimi
- Wyjazd do Leptis Magna - zwiedzanie
- Uroczysta kolacja pożegnalna

 

Dzień szósty - piątek 24 listopada 2023
- Śniadanie w hotelu
- Transfer na lotnisko oraz przelot uczestników Misji do Polski.
 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
14 października 2023 lub do wyczerpania miejsc. UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Trypolis - Warszawa (Wariant A).
B. Transfery z Trypolisu do Misuraty i z Misuraty do Trypolisu. (wariant A i B).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Trypolisie i w Misuracie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Trypolisie i w Misuracie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku libijskiego (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas całego pobytu w Libii (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Misuraty i okolicy (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Libii (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
WARIANT A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 1.490,00 EUR + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Przeloty: około 920EUR/osoby
Hotele i transfery: 600EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia:  480EUR/osobę.

 

WARIANT B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 730,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 480EUR/osobę

UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% w przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 14 października 2023.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie Faktury lub Invoice:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia

otrzymania  faktury/invoice.
5.5. Druga rata płatna na podstawie faktury lub invoice w terminie do:  10 listopada 2023roku.

 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 października 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 listopada 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po  15 listopada 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Targach i Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i Misjach Gospodarczych OWU.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk