MISURATA:
22 - 25 stycznia 2023
Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej Firm Polskich do Libii, największego producenta ropy naftowej w Afryce Północnej i strategicznego już teraz Partnera Unii Europejskiej. Misję firm polskich do Libii koncentrujemy na Misuracie - najważniejszym i najbezpieczniejszym ośrodku przemysłowym Libii, gdzie działa wiele firm produkcyjnych i handlowych sprzedających towary również do innych krajów Afryki Północnej oraz  w obszarze tzw. "Czarnej Afryki" notującej coraz większy wzrost gospodarczy. Obszar Afryki Północnej jest w chwili obecnej najbardziej penetrowany przez firmy Holenderskie, Francuskie, Czeskie i Niemieckie i nie może tu zabraknąć firm z Polski.
Spotkania B2B zapewnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Misuracie, z którą współpracujemy już prawie 20 lat. Zapraszamy wszystkie firmy polskie, gdyż w chwili obecnej każda branża ma tutaj szansę na rozwój i biznesowe działanie w tych trudnych czasach.