Tunis - Sfax - Trypolis - Misurata:
24 września - 4 października 2024
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

W ramach programu AFRYKA DLA FIRM POLSKICH wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tunisie, Izbą Przemysłowo-Handlową w Sfaxie, Izbą Przemysłowo-Handlową w Misuracie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Trypolisie - zapraszamy wszystkie firmy polskie do udziału w Misji Gospodarczej do Tunezji i do Libii, krajów które w obecnej sytuacji geopolitycznej są najlepszymi opcjami biznesowymi w Afryce oraz w całym Regionie Morza Śródziemnego. Branże najbardziej poszukiwane to produkty innowacyjne i informatyczne, produkty mleczarskie, artykuły spożywcze Halal i słodycze,  wyposażenie szpitali i jednostek medycznych, leki i farmaceutyki, chigiena, meble użytkowe i biurowe, luksusowa odzież i obuwie, artykuły dekoracyjne, maszyny pakujące, maszyny i urządzenia rolnicze, auto-moto, przemysł naftowy i armatura, materiały budowlane w tym płytki ścienne i podłogowe i inne.

UWAGA! Jest możliwość skorzystania ze spotkań tylko w jednym wybranym kraju. Zainteresowanych udziałem jedynie w części libijskie
(z powodów wizowych) zapraszamy do zgłoszeń do wydzielonego programu libijskiego dostępnego tutaj . Zainteresowanych tylko programem tunezyjskim prosimy o zaznaczenie tego faktu w zgłoszeniu gdyż wjazd do Tunezji nie wymaga wizy.

Libia, która od ponad roku jest ponownie Oficjalnym Partnerem Unii Europejskiej i jednym z największych dostawców ropy naftowej produkuje znowu 1 milion baryłek ropy naftowej dziennie pozyskując środki finansowe, które przeznacza na zakupy towarów i usług. Polskie produkty i usługi są tu znane i cenione. Tunezja z kolei z uwagi na prawo bankowe oraz europejskie standardy jest najlepszym oknem na całą Afrykę.     
Tunezja natomiast jest szybko rosnącym rynkiem a przede wszystkim miejscem lokowania kapitału z całej Afryki z uwagi na korzystny system bankowy oparty na standardach francuskich co spowodowało że firmy z całego kontynentu afrykańskiego są tu obecne. 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Tunisu, sfaxu, Trypolisu i misuraty

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO TUNEZJI I DO LIBII
Tunis - Sfax + Trypolis - Misurata: 24 września - 4 października 2024
2 dwa strategiczne afrykańskie kraje - Libia i Tunezja
4 główne ośrodki biznesowe w tym dwie stolice: Trypolis i Tunis
10 dziesięć biznesowych dni dla twojej firmy w Afryce.

 

ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Tunisie/Tunezja
1.4. Izba Przemysłowo Handlowa w Sfaxie/Tunezja
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa w Trypolisie/Libia
1.6. Izba Handlowo Przemysłowa w Misuracie/Libia


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – wtorek 24 września 2024
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Tunisu.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień drugi – środa 25 września 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami tunezyjskimi w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Tunisie
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – czwartek 26 września 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów B2B z partnerami tunezyjskimi.
- Transfer uczestników do Sfaxu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Sfaxie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień czwarty – piątek 27 września 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami tunezyjskimi w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Sfaxie.
- Kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty - sobota 28 września 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Indywidualne spotkania z firmami tunezyjskimi - dokończenie rozmów.
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień szósty – niedziela 29 września 2024
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Przelot do Trypolisu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień siódmy - poniedziałek 30 września 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi w Trypolitańskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej
- Lunch.
- Zwiedzanie Trypolisu.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień ósmy – wtorek 1 października 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Częściowy Check out, transfer do Misuraty.
- Zakwaterowanie w hotelu w Misuracie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień dziewiąty - środa 2 października 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Misuracie.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

 

Dzień dziesiąty - czwartek 3 października 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Check out i transfer do Trypolisu.
- Ponowne zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie.
- Czas wolny na zakupy i zwiedzanie.
- Uroczysta kolacja pożegnalna.

 

Dzień jedenasty - piątek 4 października 2024
Check out - transfer na lotnisko i powrót do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
6 września 2024 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tunis - Trypolis - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer autokarowy z Tunisu do Sfaxu i ze Sfaxu do Tunisu oraz Trypolisu do Misuraty i z Misuraty do Trypolisu (Wariant A i Wariant B).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Tunisie, Misuracie i w Trypolisie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Tunisie, Misuracie i w Trypolisie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm tunezyjskich i libijskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Tunezji i Libii (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Tunezji i Libii (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Tunisu i Trypolisu (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Tunisu i Libii w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami tunezyjskimi i libijskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.998,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.999,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 680EUR/osoby
Przeloty: około 1200EUR/osoby
Hotele i transfery: 1069EUR/osoby
Sale z kateringiem, tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 870EUR/osobę.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.860,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 930,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 880EUR/osobę.

 

UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% kosztów całkowitych uczestnictwa przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart.
*** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 6 września 2024.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna w terminie do  20 września 2024 roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 września 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 21 września 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 września 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Tunezji i do Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk