ALGIER - TUNIS - TRYPOLIS:
2 - 9 grudnia 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

W ramach programu AFRYKA DLA FIRM POLSKICH wspólnie z  Izbą Przemysłowo-Handlową w Algierze,  Izbą Przemysłowo-Handlową w Tunisie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Trypolisie - zapraszamy wszystkie firmy polskie do udziału w Misji Gospodarczej do Algierii Tunezji i do Libii  

Misja ma charakter specjalny
, gdyż umożliwia firmom polskim, podczas jednego wyjazdu,  spotkania bezpośrednie z partnerami biznesowymi Algierii, Tunezji oraz w Libii, która stała się rok temu Oficjalnym Partnerem w dostawach ropy naftowej dla Unii Europejskiej produkuje znowu 1 milion baryłek ropy naftowej dziennie. Wszystkie te trzy kraje są stabilnymi rynkami, gdzie polskie produkty i usługi sa postrzegane jako stricte europejskie a tutejsze firmy są otwarte na biznes z Unii Europejskiej w tym z Polski.      

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji specjalnej do Algierii, Tunezji i do libii

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ALGIERII,TUNEZJI I DO LIBII
Algier - Tunis - Trypolis: 2 - 9 grudnia 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Algierze/Algieria.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Oranie/Algieria.
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa w Tunisie/Tunezja.
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa w Trypolisie/Libia
 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – sobota 2 grudnia 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Algieru.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi – niedziela 3 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami algierskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Algieru/Oranu.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci – poniedziałek 4 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Tunisu
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – wtorek 5 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami tunezyjskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Tunisu.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty – środa 6 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Trypolisu.
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty – czwartek 7 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Trypolisu.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień siódmy – piątek 8 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.

 

Dzień ósmy – sobota 9 grudnia 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
27 października 2023 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Algier - Tunis - Trypolis - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Algierze/Oranie, Tunisie i Trypolisie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Algierze/Oranie, Tunisie i Trypolisie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm algierskich, tunezyjskich i libijskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Algierii, Tunezji i Libii (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Algierii, Tunezji i Libii (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Algieru, Tunisu i Trypolisu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Algierii, Tunisu i Libii w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami algierskimi, tunezyjskimi i libijskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.998,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.999,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Przeloty: około 1200EUR/osoby
Hotele i transfery: 1069EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 749EUR/osobę.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.860,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 930,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sale z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 880EUR/osobę.

 

UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% w przypadku wyboru finansowania
w wariancie Astart *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 27 października 2023.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 17 listopada 2023roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 listopada 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 25 listopada 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 listopada 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Algierii, Tunezji i Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk