Trypolis - Sfax:
9 - 14 czerwca 2024
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Misja firm polskich do Libii i do Tunezji to jedyna taka okazja na nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych z firmami libijskimi na miejscu w kraju, który jest od kilku lat bardzo niedostępny a do którego pomimo trudności przybywają liczne delegacje z całego Świata. Jest to spowodowane faktem, że od czasu przesilenia na Ukrainie Unia Europejska nadała temu krajowi statut Strategicznego Partnera w dostawach ropy naftowej. Libia jest krajem, w którym prawie nie prowadzi się żadnej produkcji i wszystkie towary są sprowadzane z za granicy. Libia miała bardzo głębokie relacje z Polską a wielu Libijczyków nadal aktywnie i chętnie posługując się językiem polskim wspiera Polskę nie tylko w swoim kraju ale w całej Afryce.   Wspólnie z Izbami Przemysłowo-Handlowymi w Trypolisie oraz w tunezyjskim Sfaxie - zapraszamy wszystkie firmy polskie do udziału w Misji Gospodarczej do Tunezji i do Libii, krajów które w obecnej sytuacji geopolitycznej są najlepszymi opcjami biznesowymi w Afryce oraz w całym Regionie Morza Śródziemnego. Branże najbardziej poszukiwane to produkty innowacyjne i informatyczne, produkty mleczarskie, artykuły spożywcze Halal i słodycze,  wyposażenie szpitali i jednostek medycznych, leki i farmaceutyki, chigiena, meble użytkowe i biurowe, luksusowa odzież i obuwie, artykuły dekoracyjne, maszyny pakujące, maszyny i urządzenia rolnicze, auto-moto, przemysł naftowy i armatura, materiały budowlane w tym płytki ścienne i podłogowe i inne. Zapraszamy do udziału tym bardziej, że jest to jedyna taka oferta w Polsce.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do libii i tunezji

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO LIBII
Trypolis - Sfax: 9 - 14 czerwca 2024

ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Trypolisie - Libia
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Sfaxie - Tunezja

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:

Dzień pierwszy – niedziela 9 czerwca 2024
- Przelot do Trypolisu i transfer do Sfaxu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Sfaxie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi - poniedziałek 10 czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Sfaxie.
- Lunch.
- Dokończenie rozmów.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień trzeci – wtorek 11 czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Check out, przelot do Trypolisu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - środa 12 czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi w  Izbie Przemysłowo - Handlowej w Trypolisie.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

 

Dzień piąty - czwartek 13 czerwca 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Czas wolny na zakupy i zwiedzanie.
- Uroczysta kolacja pożegnalna.

 

Dzień szósty - piątek 14 czerwca 2024
Check out - transfer na lotnisko i powrót do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
17 Maja 2024 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tunis - Trypolis - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer autokarowy z Tunisu do Sfaxu (Wariant A i Wariant B).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Trypolisie i w Sfaxie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Trypolisie i w Sfaxie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich i tunezyjskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Libii i Tunezji (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Libii i w Tunezji (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Trypolisu i Sfaxu (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe.
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Libii - do Tunezji wizy nie są potrzebne (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi i tunezyjskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie

 

.4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.490,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 580EUR/osoby
Przeloty: około 1100EUR/osoby
Hotele i transfery: 780EUR/osoby
Sale z kateringiem, tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 600EUR/osobę.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.860,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 930,00 Euro + 23%VAT każda.

 

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Wizy, sale z cateringiem, tłumacze, kolacje, transfery na miejscu i ubezpieczenia: 880EUR/osobę.

 

UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% kosztów całkowitych uczestnictwa przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart. *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC
a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do:  17 Maja 2024.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna w terminie do 24 Maja 2024 roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 31 maja 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Libii i do Tunezji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk