HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY

pawilonu POLSKIEGO NA TARGACH BUDOWLANyCH JiBEX 2024

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE JiBEX 2024 JEDDAH INTERNATIONAL BUILDING EXHIBITION
Jeddah Królestwo Arabii Saudyjskiej Pawilon Polski 5 - 10 Maja 2024

1.0.ORGANIZATORZY:

1.1. ICON INTERNATIONAL FOR EXHIBITIONS & CONFERANCES EST
PO BOX: 2162 JEDDAH: 21451 KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Email: info@iconexpo.com.sa
www.iconexpo.com.sa , www.jibex-sa.com

1.2. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Oficjalny Agent Organizatora w Polsce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.3. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744

 

2.0.WYSTĄPIENIE GRUPOWE W PAWILONIE POLSKIM 
Pawilon Polski wyposażony jest w indywidualne, wydzielone stoiska wystawiennicze o powierzchni 9 m2 i wymiarach 3 x 3 wyposażone w oświeltenie, wifi, stoliki z 4 krzesłami oraz z umieszczonym logo każdego uczestnika na froncie stoiska.
Stoiska są wyposażane przez każdego uczestnika indywidualnie i we własnym zakresie przy pełnej pomocy i wsparciu Organizatora.
Grupowe wystąpienie w Polskim Pawilonie posiada wsparcie logistyczne jak również wspólną promocję na Targach oraz w całej Arabii Saudyjskiej. Celem zapewnienia największej ilości kontaktów biznesowych w dniu poprzedzającym otwarcie Targów odbędą się spotkania dodatkowe B2B w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Jeddah jak również tu nie wymienione. 

3.0. PROGRAM RAMOWY WYSTĄPIENIA GRUPOWEGO W PAWILONIE POLSKIM:
Dzień pierwszy – niedziela 5 maja 2024
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Jeddah.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień drugi – poniedziałek 6 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie B2B w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Jeddah poprzedzające Targi.
- Aranżacja stoisk w Pawilonie Poskim
- Lunch.
- Kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – wtorek 7 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Ceremnia odtwarcia Targów.
- Praca na targach.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – środa 8 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień piąty - czwartek 9 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach oraz zakończenie.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.
 
Dzień szósty – piątek 10 maja 2024
- Śniadanie w hotelu.
- Check out oraz tranfer na lotnisko.
- Przelot do Polski

 

4.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
26 stycznia 2024 lub do wyczerpania miejsc.LICZBA MIEJSC W PAWILONIE POLSKIM JEST OGRANICZONA.

 

5.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
5.1.OPŁATA ZA UDZIAŁ OBEJMUJE:
A. Indywidualne zabudowane stoisko firmowe o wymiarach 3 x 3m = 9m2 z podstawowym wyposazeniem: wifi, stolik oraz 4 krzesła oraz dostarczone logo uczestnika. 
B. Przeloty: Warszawa - Jeddah - Warszawa (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Jeddah (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Jeddah (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm saudyjskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Królestwa Arabii Saudyjskiej (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu na Targach w Jeddah (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Jeddah (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Królestwa Arabii Saudyjskiej w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami saudyjskimi (Wariant A i B).
R. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

5.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A:
Pakiet jednoosobowy równowartość:  9.320,00 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach*, równych równowartość: 4.660,00 USD + 23%VAT każda.
Pakiet dwuosobowy równowartość:   12.864,00 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach*, równych równowartość: 6.432,00 USD + 23%VAT każda.


UWAGA! PROMOCJA NOWOROCZNA 2024:
UWAGA! Do dnia 31 stycznia 2024 roku jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% kosztów całkowitych uczestnictwa przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart oraz 5% w przypadku wyboru opcji SCC.
*** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa
co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

 

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Stoisko wystawiennicze 9 x 535 = 4815USD
Samolot plus tranfrery = 1200USD
Hotel 5 noclegów x 400 = 2000 USD
Kolacje 4 x 50 + 1 x 150 = 350 USD
Organizacyjne plus wizy = 950 USD
Koszt drugiej osoby = 3550USD

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B
Pakiet jednoosobowy równowartość: 5.914,00USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach*, równych równowartość: 2.957,00 USD + 23%VAT każda.
Pakiet dwuosobowy równowartość: 6.364,00USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach*, równych równowartość: 3.182,00 USD + 23%VAT każda.


UWAGA! PROMOCJA NOWOROCZNA 2024:
UWAGA! Do dnia 31 stycznia 2024 roku jest możliwość uzyskania upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w wysokości 10% kosztów całkowitych uczestnictwa przypadku wyboru finansowania w wariancie Astart oraz 5% w przypadku wyboru opcji SCC.
*** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa
co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.


W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Stoisko wystawiennicze 9 x 535 = 4815USD
Organizacyjne plus wizy = 950 USD
Uroczysta kolacja = 150USD
Koszt drugiej osoby = 450USD

 


** Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


*** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.


**** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.


6.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

6.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 26 stycznia 2024.  opcja 10% * tylko do 14 grudnia 2023
6.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2****.
6.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Targach.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
6.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
6.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 28 marca 2024 roku.

 

 

7.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

8.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

8.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
8.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 9 lutym 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
8.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 16 lutym 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
8.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 23 lutym 2024 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
8.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

9.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

9.1. Wszelkie reklamacje uczestników Pawilonu Polskiego na Targach w Jeddah należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
9.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

10.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
10.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk