DUSZANBE:
22 - 22 lipca 2021
Tadżykistan do niedawna był jednym z najbiedniejszych krajów, który po rozpadzie Związku Radzieckiego rozpoczął reformowanie swojej gospodarki od wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Wzrost znaczenia gospodarczego Chin, a w szczególności powstanie Nowego Jedwabnego Szlaku spowodowało rozwój tego bogatego w surowce kraju. Bliskie kontakty z sąsiednim Uzbekistanem i Kazachstanem owocuje powstaniem jednego obszaru gospodarczego. Powstaje tu nowa klasa średnia otwarta na produkty z Europy, która jest tu obdarzana największym zaufaniem. Firmy tadżyckie są otwarte na współpracę z Polską we wszystkich tak naprawdę branżach. Zapraszamy więc do spotkań B2B Online wszystkie firmy polskie, które poważnie podchodzą do Nowego Globalnego Ładu i chcą się odnaleźć w tym rejonie Świata. Każdej polskiej firmie nasz zespół znajdzie odpowiednich partnerów pasujących do wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.