Teheran:
21 - 27 października 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
organizacyjno - zgłoszeniowe polskich targów w iranie.pl

 POLSKIE TARGI W IRANIE - TEHERAN:
13 - 19 MAJA 2023ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl
www:  www.scc.org.pl
1.2. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Iran.
1.3. Teherańska Izba Handlowo Przemysłowa Teheran - Iran
1.4. IPJCC Teheran, Iran
 

2.0. PROGRAM RAMOWY TARGÓW POLSKICH POLEXPO 2023:
Dzień pierwszy - piątek 12 maja 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - sobota 13 maja 2023
- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Lunch.
- Aklimatyzacja i odpoczynek.
- Kolacja w północnym Teheranie, czas wolny.

 

Dzień trzeci - niedziela 14 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na targi aranżacja stoisk.
- Powrót do hotelu.
- Lunch.
- Zwiedzanie Teheranu.
- Kolacja na mieście w Teheranie.

 

Dzień czwarty - poniedziałek 15 maja 2023 -pierwszy dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczysta Ceremonia otwarcia targów z udziałem przedstawicieli władz irańskich, miejscowego bizneesu i reprezentantów Polski.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty - wtorek 16 maja 2023 - drugi dzień targowy.
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Całodzienna praca na targach rozmowy B2B z zaproszonymi partnerami irańskimi.
- Kolacja na mieście w Teheranie.


Dzień szósty - środa 17 maja 2023 - trzeci dzień targowy.
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczyste zakończenie oficjalnej części targów.
- Dokończenie rozmów B2B z partnerami irańskimi w trybie indywidualnym.
- GALA DINNER - uroczysta kolacja pożegnalna z udzialem zaproszonych gości. Każdy z uczesników targów zaprasza swoich partnerów irańskich.

 

Dzień siódmy - czwartek 18 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Demontaż stoisk targowych.
- Ewentualne rozmowy indywidualne i pożegnania.
- Wymeldowanie z hotelu.
- Transfer na lotnisko i powrót do Polski.

 

Dzień ósmy - piątek 19 maja 2023
- Przylot do Warszawy - zakończenie.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 grudnia 2022 lub do dnia wyczerpania miejsc w stoiskach targowych - liczba uczestników ograniczona do jednej firmy z danej branży.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA UCZESTNICTWO OBEJMUJE:
A.Projekt stoiska wystawienniczego p powierzchni 12m2.
B. Realizacja Stoiska wystawienniczego o powierzchni 12m2 z dostępem do internetu i standardowo wyposażonym w ekran

prezentacyjny LCD 40". 
C. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich według informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
D. Wpis do katalogu targowego przekazanego tekstu w języku angielskim oraz perskim.
E. Wizy do Iranu i pakiet ubezpieczenia NW.
F. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa.
G. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie.
H. Tłumacze - jeden tłumacz na 10 osób.
I. Konsultacje na temat rynku Iranu.
J. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje i uroczyste kolacje w ramach realizowanego programu.
K. Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi - uczestnicy zapraszają swoich partnerów irańskich indywidualnie.
L. Materiały informacyjne i identyfikatory.
Ł. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
M. Zwiedzanie Teheranu.
N. Ubezpieczenie NW.
O. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi.

 

 

4.2. Eksponaty targowe: eksponaty stanowiące wyposażenie stoiska są w zakresie każdego uczestnika a ich transportem zajmuje się C.Hartwig Gdynia na warunkach indywidualnie ustalonych między uczestnikiem a C.HARTWIG Gdynia S.A.

 

4.3.WARUNKI FINANSOWE*:
W skład kosztów uczestnictwa wchodzą dwa pakiety wystawiennicze:
PAKIET A - jednoosobowy: równowartość 7.950,00EUR netto.
PAKIET B - dwuosobowy: równowartość 9.240,00EUR netto.
W skład podanych kosztów wchodzą wszyskie pozycje wymienione w p.4.1. od A do P.

 

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT lub Invoice.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Polskich Targach w Iranie odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 grudnia 2020.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa Targach.
Wydrukowany, podpisany i zeskanowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT lub Invoice:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.5. Druga rata płatna do dnia: 31 marca 2023 na podstawie faktury VAT lub Invoice (wariant Astart).

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.***

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 stycznia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 stycznia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 luty 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ ZAKREŚLAJĄC ODPOWIEDNI KRZYŻYK   X

 

 

X                                      WYBIERAM PAKIET DWUOSOBOWY


X                                      WYBIERAM PAKIET JEDNOOSOBOWY
                   

 

 

Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Stowarzyszenie Współpracy Polska-Iran  Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Stowarzyszenie Współpracy Polska-Iran  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk