NOWOŚĆ! USŁUGI INDYWIDUALNE DLA FIRM POLSKICH SPOTKANIA B2B: BIAŁORUŚ, UKRAINA, GRUZJA I AZERBEJDŻAN

Białoruś, Ukraina, Gruzja i Azerbejdżan to najbardziej popularne i najlepiej rozpoznane rynki docelowe dla firm polskich w ostatnim czasie. Jest to zrozumiałe, gdyż są one doskonałymi rynkami kontaktowymi z Federacją Rosyjską, Unią Euro - Azjatycką czy całą Azją Centralną.

Dodatkowo te cztery kraje są (poza niektórymi regionami Ukrainy) najbardziej propolskie i w ostatnim czasie stanowią doskonałą okazję do tworzenia wspólnych przedsięwzięć na bardzo perspektywicznych rynkach Federacji Rosyjskiej oraz całej Azji Centralnej.

Dlatego też, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, kontaktów oraz naszej kadry oferujemy działania indywidualne w tych krajach.
W ramach wspólnych działań zaprojektowanych do każdej polskiej firmy indywidualnie oferujemy:
- wspólne z Państwem wytypowanie grup docelowych dla Waszej oferty i jej dostosowanie do warunków lokalnych,

- dotarcie z Waszą ofertą do wybranych grup docelowych w wyżej wymienionych krajach lub w jednym z nich,

- wybór potencjalnych partnerów celem ustalenia spotkań bezpośrednich B2B na miejscu w jednym lub w kilku krajach do ustalenia.

- ustalenie wygodnego dla wszystkich kalendarza spotkań B2B,
- przeprowadzenie spotkań w trybie indywidualnym (my umawiamy Państwu spotkania a Państwo jedziecie do przygotowanych partnerów  
  samodzielnie i samodzielnie przeprowadzacie spotkania pod naszym nadzorem) lub w trybie z naszym przedstawicielem, który na miejscu
  zorganizuje Państwu wszystko od transferów, zakwaterowania, tłumaczeń, logistyki i innych do dalszego ustalenia.

Zapewniamy wizy, ubezpieczenia, kompleksową pomoc logistyczną i prawną.

 

Skorzystaj z oferty indywidualnej i wyślij na nasz adres: biuro@scc.org.pl następujące dane:
Adres i dane firmy,
Branża i oferta,

Grupy docelowe czyli dane klientów końcowych,
Proponowane kraje docelowe (dotyczy tylko Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu),

Osoba do kontaktu.

Opracujemy indywidualną strategie eksportową Waszej firmy celem osiągnięcia maksymalnych celów przy minimalnych kosztach własnych.

Zapraszamy.