W dniach: 15 - 20 lutego 2018 wspólnie z Izbą Przemysłową Alborz ACCIMA zorganizowaliśmy pierwszą od 1989 roku Wystawę Polską "POLAND in IRAN Business and Culture Cooperation" która poza prezentacją wielu polskich firm, przedstawiła Irańczykom możliwości studiowania w Polsce jak również walory turystyczne, "gdyż po pracy należy się odpoczynek...". Uroczyste otwarcie wystawy rozpoczęło się w dniu 17 lutego 2018 o godz. 16.00  słowem wstępnym Pani Reyhan Haghighi reprezentująca Alborz Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture ACCIMA, z która nasza Izba organizuje działania od lat dwóch i która została oddelegowana przez Rząd Iranu do utrzymywania współpracą
z Polską. Delegacja ACCIMA w roku 2016 odwiedziła z oficjalną delegacją biznesu irańskiego pod przewodnictwem Gubernatora Alborz miasto Wrocław, gdzie odbyły się spotkania B2B oraz rozmowy oficjalne.

 

 Pani Reyhan Haghighi (ACCIMA) otwiera wystawę polską w Teheranie.

 

 Szanowny Pan Ambasador RP w Iranie Jarosław Domański przedstawił perspektywy współpracy dwustronnej.

 

 Dr. Pedram Soltani Prezes ICCIMA podziękował za organizację wystawy i przedstawił perspektywy na przyszłość.

 

 Prezes SCC Ryszard Turzański potwierdził dalsze działania w Iranie na różnych szczeblach.

 

 Szanowny Pan Dyrektor Jarosław Kaczyński (PAIH Teheran) przedstawił możliwości biura w programie GO IRAN.

 

 Pan Dyrektor Karol Przywara (Dolnośląski Urząd Marszałkowski) zaprezentował Dolny Śląsk.

 

 Pan Dyrektor Rajmund Papiernik (Dolnośląska Organizacja Turystyczna) zaprezentował Krainę Zamków. 

 

 Pan Rahim Banamolaei Prezes ACCIMA podziękował za dwa lata współpracy i zadeklarował dalsze wsparcie.

 

 

 Szanowny Pan Mohammad Ali Najafi Gubernator Alborz wygłosił słowo podsumowujące część oficjalną.