o izbie          misja          praca w silesia chamber of commerce   

misja

Promocja Polskich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnośląskiego)  w kraju i poza jego granicami, a także reprezentacja ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji. Współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej regionu Dolnego Śląska oraz promocja regionu jako środowiska przyjaznego inwestorom oraz innym przedsiębiorcom zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem doskonałego klimatu inwestycyjnego, walorów ekonomicznych, demograficznych, geograficznych i przyrodniczych regionu Dolnego Śląska.                            
                                                                                    
Naszą misją jest również:

 

  • Kojarzenie Polskich i zagranicznych partnerów gospodarczych,
  • Udzielanie informacji na temat możliwości współpracy gospodarczej z partnerami krajowymi i zagranicznymi,        
  • Organizacja wyjazdów przedsiębiorców na międzynarodowe wydarzenia gospodarcze i handlowe - w szczególności targi i wystawy branżowe i wielobranżowe oraz wyjazdy w celu odbycia bezpośrednich rozmów handlowych,
  • Organizacja spotkań mających na celu integrację środowisk gospodarczych oraz umożliwiających przeprowadzenie rozmów handlowych pomiędzy podmiotami krajowymi a zagranicznymi,
  • Współpraca przy organizacji wystaw i targów gospodarczych w regionie Dolnego Śląska, na terenie Polski i poza granicami kraju,
  • Niesienie pomocy przedsiębiorcom i innym podmiotom zewnętrznym w obszarze ich aktywności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej,
  • Współtworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego w regionie Dolnego Śląska, na terenie Polski i poza granicami,
  • Promowanie Polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju oraz ułatwianie i monitorowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi i międzynarodowymi.