podstawowe pojęcia          Cnc chinese center          teraz rosja          caspian center          arabic center          indie

CNC CHINESE CENTER

Chiny w tej chwili nie są już tylko największą "fabryką współczesnego Świata",  ale ogromnym i wciąż rosnącym rynkiem wewnętrznym, na którym panuje moda na produkty i usługi z Europy. Wykorzystują to z sukcesem firmy niemieckie i francuskie czerpiąc ogromne korzyści z tego trwałego już teraz trendu.

 

Konieczność skutecznego, bezpośredniego wejścia firm z Polski na ten bezpieczny perspektywiczny i ogromny rynek jest faktem bezspornym pod warunkiem, że zrozumie się jego specyfikę, wynikającą z całkowicie odmiennego rozwoju cywilizacyjnego.

 

Krańcowa odmienność kulturowa Chin i jej mieszkańców, ma niebywałe znaczenie w kontaktach biznesowych z uwagi na inną percepcję obywateli Państwa Środka. Łatwo tu więc o pomyłki, których efektem są krańcowo różne reakcje, inne od zakładanych i możliwych w obszarze kultury europejskiej czy amerykańskiej.

 

Jesteśmy gotowi do przygotowania dla Państwa odpowiednich strategii marketingowych przystosowanych do realiów chińskich.
 
Oferty nasze kierowane są oddzielnie do firm jak i do Jednostek Samorządów Terytorialnych jak i Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

     

 

 

OFERTA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

 

CNC Centrum Chińskie proponuje Państwu:

 

  • Profesjonalne kampanie promocyjno-reklamowe w Chinach,
  • Szeroko pojętą pomoc logistyczną i prawną dla firm polskich, planujących lub prowadzących działalność w Chinach /w tym możliwość założenia firmy lub przedstawicielstwa,
  • Kojarzenie podmiotów polskich z firmami chińskimi, jak i wszelką pomoc logistyczną i prawną w rozpoczęciu i prowadzeniu współpracy,
  • Pomoc w znalezieniu chińskiego partnera inwestycyjnego,
  • Pomoc w dostosowaniu i w certyfikacji produktów polskich na rynek chiński. Program dotyczy kompleksowego wdrażania znaku CCC,
  • Organizację i pełną obsługę misji gospodarczych firm polskich do Chin,
  • Organizację jak i pełną obsługę wystaw, targów i konferencji w Chinach,
  • Naukę języka chińskiego.

 Opracowujemy pełne strategie eksportowe i plany rozwoju eksportu.

Paszport do eksportu działanie 6.1. w oparciu o możliwości kooperacyjne z partnerami chińskimi.

 

OFERTA DLA POLSKICH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Chiny w obecnych czasach stały się poważnym dostawcą kapitału inwestycyjnego w każdej właściwie branży. Brak profesjonalnie opracowanej informacji w języku chińskim na temat możliwości inwestycyjnych w Waszej Jednostce Samorządu Terytorialnego lub Specjalnej Strefie Inwestycyjnej może być barierą uniemożliwiającą ich prezentację w Państwie Środkaz powodów różnic kulturowych. Następną barierą jest różnica kulturowa, pełna specyficznych zawiłości, którą należy brać pod uwagę w trakcie docierania do partnera chińskiego. Nasze Centrum Chińskie rozwiązuje ten problem korzystająć z polskich specjalistów - tłumaczy, którzy myślą po chińsku, gdyż wiele lat spędzili w Chinach.

 

Proponujemy Państwu przegląd aktualnie istniejących materiałów promocyjnych Waszej Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ich weryfikację pod względem dopasowania do rynku chińskiego pod względem pozyskania potencjalnych inwestorów.

 

W dalszej kolejności proponujemy opracowanie kompleksowej prezentacji Waszej JST lub SSE w języku chińskim, która przedstawiona będzie wspólnie z Państwem w Pekinie stolicy Chin w indywidualnie ustalonym terminie, jak i innych znaczących ośrodkach tego wielkiego i bogatego w kapitał kraju.

 

Nasze prace wykonujemy indywidualnie dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej po uprzednich wspólnych konsultacjach i  ustaleniach.

 

Aktualności telewizji chińskiej