podstawowe pojęcia          Cnc chinese center          teraz rosja          caspian center          arabic center          indie

caspian center

Obszar Morza Kaspijskiego to aktualnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów Świata. Bogate w ropę i gaz: Azerbejdzan, Iran, Turkmenistan, Kazachstan i Uzbekistan wykorzystują swoje ogromne rezerwy do budowy infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia trwałego rozwoju. Spowodowało to, że w stosunkowo krótkim okresie czasu Azja Centralna przeżywa trwały boom gospodarczy.

 
Obszar ten jest doskonałą przeciwwagą dla pogrążajacego się w coraz wiekszej nieprzewidywalności Świata Arabskiego, tym bardziej, że wpływy Islamu nie maja tu tak głębokiego podłoża kulturowego.

 

Strategicznym punktem tego Regionu jest Azerbejdżan, a w szczególności jego 4,5 milionowa stolica Baku. Azerbejdżan wraz z Gruzją tworzą naturalny łącznik pomiędzy Europą a Azją Centralną. 
 

         

 

SEKCJA CASPIAN CENTER ma na celu aktywną reprezentację firm polskich w całym Obszarze Basenu Morza Kaspijskiego ze szczególnym uwzględnieniem stolicy Azerbejdżanu Baku, gdzie organizujemy bezpośrednie spotkania pomiędzy Biznesem Kaspijskim a polskim. Baku jest miejscem wyjątkowym z uwagi na fakt, że kontakty z tutejszym biznesem przekładają się na Iran, Turkmernistan, Kazachstan, ale i Dagestan czy Czeczenię, która w ostatnich latach przeżywała boom gospodarczy. Przedmiotem naszego zainteresowania jest też Tatarstan przeżywający ostatnio swoje najlepsze lata.
 
Zapewniamy Państwu:


- wybór odpowiednich partnerów do współpracy gospodarczej,
- pomoc logistyczną i prawną,
- bezpośrednie spotkania w partnerami na wybranym rynku docelowym.
  
Wszystkich zainteresowanych rynkiem Basenu Morza Kaspijskiego zapraszamy do spotkań bezpośrednich B2B z biznesem azerskim w Baku.