podstawowe pojęcia          Cnc chinese center          teraz rosja          caspian center          arabic center          indie

indie

Od początku dekady Indie notują bardzo wysokie tempo wzrostu PKB, które w 2011 roku wyniosło 9,3% i stały się drugim po Chinach najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania w Azji.

 
Klimat inwestycyjny wzmacnia fakt, że w Indiach mieszka ponad 1,1 mld konsumentów i znaczna większość wykształconych mieszkańców tego kraju mówi po angielsku. Od połowy lat 90. Indie podwoiły stopę wzrostu gospodarczego i aktualne prognozy przewiduje wzrost w perspektywie kilku nadchodzących lat na poziomie 8-12 %. To sprawia, że gospodarka tego kraju staje się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie.

 

      

 

Indie stosunkowo późno otworzyły swój rynek dla zagranicznych inwestycji jednak dużo wydajniej niż pozostałe kraje ze światowej czołówki gospodarczej wykorzystują kapitał inwestycyjny i nie są tak silnie uzależnione od zewnętrznej koniunktury. To sprawia, że stwarzają zdecydowanie lepsze perspektywy dla przyszłych inwestycji.

 


  

Wedle banku inwestycyjnego The Goldman Sachs Indie są w grupie nowych potęg gospodarczych - G4 (Chiny, Indie, Brazylia i Rosja), które łącznie w 2040 dogonią pod względem PKB dotychczasowych liderów - grupę G6 (USA, Japonia, Wlk. Brytania, Niemcy, Francja i Włochy).

 


 

Większość ekspertów uważa, że Indie mają większy długookresowy potencjał od Chin, gdzie dopływ taniej siły roboczej prędzej czy później się skończy. Należy podkreślić, że indyjska klasa średnia liczy ok. 300 milionów obywateli, a około 70 tys. Hindusów posiada 1 milion dolarów lub więcej. Według danych Banku Światowego Indie zajmują obecnie dziesiąte miejsce na świecie w gronie państw o największym PKB. Natomiast pod względem siły nabywczej Indie zajmowały w 2011 roku czwartą pozycję na świecie i wg niektórych prognoz już w 2015 roku wyprzedzą pod tym względem Japonię. 

 

     

 

Indie są rynkiem, z którego wychodzi coraz więcej nowych korporacji tzw. "new multinationals" z różnych branż min. Tata Motors (przemysł motoryzacyjny), Wipro, Infosys (branża IT), czy Mittal Steel, gigant przemysłu stalowego. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 100 wielkich zachodnich korporacji założyło tam laboratoria badawcze, choćby Intel i Texas Instruments. Na początku XXI wieku Indie dysponowały już drugim na świecie potencjałem intelektualnym. Inwestycje w badania plasują Indie w pierwszej dziesiątce na świecie, a rezultatem jest 15 tys. patentów co roku.  

 


 

Indie są również w światowej czołówce pod względem liczby wykwalifikowanych lekarzy. Według raportu "India Vision 2020 Report", sektor medyczny i ochrony zdrowia stanie się sektorem konkurencyjnym dla sektora IT i przyciągnie do Indii pacjentów z całego świata.

 


W przemyśle przetwórczym Indii dominują branże wytwarzające towary konsumpcyjne, włókiennictwo oraz hutnictwo żelaza, produkcja maszyn, środków transportu i przemysł chemiczny (głównie produkcja nawozów sztucznych). Tradycyjnie bardzo dobrze rozwiniętą dziedziną przemysłu indyjskiego jest włókiennictwo, bazujące głównie na krajowej produkcji bawełny i juty.

 

Do największych partnerów handlowych kraju należą: Japonia, Stany Zjednoczone, Tajwan, Niemcy. Obroty towarowe z zagranicą w 1999 wyniosły: import - 30.7 mld USD, eksport - 34.8 mld USD.

 

 

 

Oferujemy Państwu opracowanie kompleksowych strategii eksportowych oraz planów rozwoju eksportu w ramach Paszportu do eksportu działanie 6.1., które mają na celu efektywną i ekonomicznie uzasa-dnioną aktywność Waszego przedsiębiorstwa na ogromnym rynku Indii.
 
Oferujemy też pełną lub częściową realizację opracowanych strategii we wszystkich najważniejszych miastach Indii. Są to indywidualnie opracowane prezentacje produktów lub usług, które wykorzystane będą w celu nawiązania lub poszerzenia współpracy gospodarczej z partnerami w Indiach. 
 
Indie to obok Chin najszybciej rozwijająca się gospodarka Świata. Ten ogromny rynek wewnętrzny jest nieskończonym rezerwuarem możliwości kooperacyjnych, handlowych i produkcyjnych.
 
Nasze wspracie na ogromnym anglojęzycznym rynku Indii polega nie tylko na business assistants, ale i pomocy bezpośredniej w New Delhi, która uzyskac możecie po kontakcie z nami office@scc.org.pl.

Zapraszamy do współpracy i udziału w licznych imprezach gospodarczych w postaci targów, misji do Indii jak i indywidualnie opracowanych projektów.