podstawowe pojęcia          Cnc chinese center          teraz rosja          caspian center          arabic center          indie

podstawowe pojęcia

MISJA GOSPODARCZA

Według definicji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) misja gospodarcza to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy przeprowadzany m.in. w celu poznania obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzenia wybranych targów bądź wystaw i wzięcia udziału w zorganizowanych spotkaniach branżowych lub bezpośrednich. Misje są najtańszą bezpośrednią formą docierania do odpowiedniego potencjalnego partnera biznesowego w naturalnym miejscu jego działalności i pozwalają na zapoznanie się nie tylko z jego możliwościami ale i naturalnym otoczeniem biznesowym i prawnym.

 

B2B - BUSINESS TO BUSINESS

To bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczej w kraju docelowym misji, z zaproszonymi do spotkań potencjalnymi partnerami biznesowymi.

 

GRUPA DOCELOWA

Jest to wyraźnie zdefiniowana klasa konsumentów lub firm, do której kierujemy naszą ofertę oraz działania biznesowe celem pozyskania odpowiednich potencjalnych partnerów na danym rynku zagranicznym.

 

OFERTA EKSPORTOWA

Jest ofertą sprzedaży lub kupna towarów lub usług zawierającą podstawowe warunki do zawarcia umowy lub kontraktu. W celu opracowania skutecznej oferty eksportowej należy precyzyjnie zdefiniować cel jaki chcemy osiągnąć na docelowym rynku eksportowym. Tworząc więc taką ofertę powinniśmy uwzględniać lokalne warunki biznesowe oraz różnice kulturowe co jest decydujące na rynkach typu Chiny, Azja Centralna, Kraje Arabskie gdzie dobrym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie języka danego kraju ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych. Dopiero wtedy możemy stosować skuteczne techniki dojścia z naszą ofertą.

 

Oferta eksportowa powinna być krótka i zwięzła ( około 5 minut ) zawierająca najbardziej potrzebne informacje. Powinna być, jak już wyżej wspomniano, opracowana w języku kraju docelowego a w najgorszym wypadku w języku angielskim. SCC pomaga w opracowaniu właściwych ofert eksportowych dostosowanych do rynków docelowych .

 

SPOTKANIE PLENARNE B2B

W krajach docelowych naszych misji gospodarczych regułą obowiązującą są spotkania plenarne B2B. Polegają one na prezentacji ofert eksportowych uczestników misji w obecności wszystkich zaproszonych gości, co jest poprzedzone wstępną Ceremonią Otwarcia. Po zakończeniu prezentacji ofert eksportowych uczestników misji, po krótkiej przerwie kawowej, następuje przejście do rozmów bezpośrednich B2B (rozmowy stolikowe).

 

JAK PRZYGOTOWUJEMY DLA PAŃSTWA POTENCJALNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH DO SPOTKAŃk B2B
W formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym, będącym podstawowym zgłoszeniem do każdej misji gospodarczej wpisujecie Państwo informacje o tym czym się zajmuje Wasza Firma lub Organizacja oraz jakich partnerów mamy dla Państwa przygotować. Chodzi tutaj o precyzyjne podanie Grup Docelowych dla Waszej Firmy lub Organizacji. Jest to o tyle ważne, że do spotkań B2B zapraszamy tylko takie firmy lub organizacje w kraju docelowym, które pasują do opisów zawartych w Formularzu.

 

INSTRUMENTY WSPARCIA

Uzyskanie refundacji/dofinansowania części kosztów udziału w misji gospodarczej jest uzależnione od szeregu czynników, takich jak: dostępność środków publicznych, branża, wysokość już uzyskanej pomocy de minimis przez firmę, itd. Uzyskanie refundacji/dofinansowania nie jest procesem automatycznym i wymaga wypełnienia określonej dokumentacji. Firmom zgłoszonym do udziału w misji udzielamy merytorycznego wsparcia w tym zakresie. Szczegółowe informacje: wnioski@scc.org.pl.